JOGI NYILATKOZAT

 

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi utasítások találhatók.

Minden felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén elfogadod, az alábbiakban leírtakat, melyeket Kiss Zsombor egyéni vállalkozó megváltoztathat.

Szellemi tulajdon

E weboldal tulajdonosa és működtetője Kiss Zsombor egyéni vállalkozó. A www.a-z-vill.hu weboldalon elhelyezett anyagokat a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik, és azokat a Kiss Zsombor egyéni vállalkozó birtokolja vagy használatukra jogosult.

 

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, reprodukálni, megváltoztatni, újra publikálni, feltölteni, eltorzítani, továbbítani vagy bármi módon teríteni, kivéve egyetlen példányt, amelyet a személyi számítógépedre saját magad számára, nem kereskedelmi használatra letölthetsz, feltéve, hogy tiszteletben tartod a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat.

 

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az Kiss Zsombor egyéni vállalkozó engedélye nélkül az itt leírt feltételektől, vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

 

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

 

Az információ természete

 

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban.

 

Felelősség sem Kiss Zsombor egyéni vállalkozót, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibákért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget egyetlen olyan esemény bekövetkezéséért sem, mely a honlapon közölt információk téves vagy szakszerűtlen értelmezéséből adódik.

 

Kapcsolatok más weboldalakkal

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a honlap fenntartója ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a honlap fenntartója nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét.

 

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető Kiss Zsombor egyéni vállalkozó kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre Kiss Zsombor egyéni vállalkozó nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

 

 

A felelősség korlátozása

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket.

 

Kiss Zsombor egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát stb. illetően sem.

 

A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Egyetértesz azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátásod szerint történik.

Ennek eredményeképp, és Kiss Zsombor egyéni vállalkozó szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel:

A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;

 

A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;

Általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha Kiss Zsombor egyéni vállalkozó előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) elérted ill. nem érted el a weboldalt, (ii) használtad a weboldalt, aminek következtében a számítógéped vagy valamely terméked vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitted a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

 

A felelősség korlátozása nem mentesíti Kiss Zsombor egyéni vállalkozót a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól. A honlap fenntartója a portál rendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

 

A weboldal elérhetősége

Tudomásul veszed, hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért Kiss Zsombor egyéni vállalkozó nem vonható felelősségre, hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és hogy a weboldal működését Kiss Zsombor egyéni vállalkozó hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. Kiss Zsombor egyéni vállalkozó és a te illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek.

 

A Kiss Zsombor egyéni vállalkozó időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatja ill. megszakíthatja a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a weboldalt.

 Kiss Zsombor egyéni vállalkozó nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

 

Cookiek

Oldalunkon cookie-k segítségével tesszük kényelmesebbé a látogatásodat. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet egy szerver helyez el a merevlemezeden. A cookie tulajdonképpen a személyes azonosítód, mely nem hajtható végre kódként, és vírusokat sem hordozhat. Minden felhasználónál egyedi, és csak az a kiszolgáló tudja olvasni, amelyik elhelyezte. A cookie segítségével a honlap meg tudja jegyezni, hogy ki vagy. Fontos tudni, hogy a cookie egyedül nem elég az azonosításodra.

 

A cookie segítségével fel tudjuk ismerni a bejelentkezésedet, ha visszalátogatsz hozzánk. Ezáltal lehetővé válik, hogy az ismétlődő látogatások során könnyebben találd meg a friss vagy még nem látogatott tartalmakat. Segítenek összegyűjteni azokat a névtelen számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztésére használjuk.

Téged személyesen semmiképp nem azonosíthatunk általuk.

 

Bírói illetékesség

A weboldalra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.

Kelt: 2021. május 3.